Service og eftersyn

Der er særdeles vigtig at få foretaget mindst et årlige eftersyn af klimaanlægget. Som kunde er dette vigtig for at bevare en så stor nyttegrad som mulig.

F.eks. kan en utæthed på rørsystemet gøre at selve anlægget skades

Samtidig med at udnyttelsesgraden ophører.

Vi kan derfor kun råde til at få foretaget dette årlige eftersyn af et autoriseret kølefirma.

Eftersyn indbefatter:

Trykprøvning af systemet. Kontrol af samlinger, kontrol af ledningsnettet, kontrol og rensning filtre og ribber i kompressor delen,

gennemgang og kontrol af de mekaniske dele på ude/inde delen ( rotor )

Der er brugerens ansvar at få tegnet er service ordning

Husk at ukorrekt installation af anlægget kan påvirke anlægget negativt, hvorfor at check er særdeles vigtig.

Bemærk:

Pr. 01.07.2010. er loven for montage af alle varmepumper / klimaanlæg ændret således at alle anlæg uanset kølemiddels fyldning.

skal monteres af en autoriseret KMO kølemontør… Dette gælder også for anlæg med Kvik/Lyn/Quick. Koblinger eller lignende løsninger.