Fysiske om varmepumper

Varmepumper:
De Fysiske love gør at afrimning af ude delen er naturlig, idet ude delen altid vil være koldere en omgivelserne. Specielt det Skandinaviske klima, hvor temperturen ligger og svinger omkring 0 grader i vinter perioden - hvilket igen betyder at luftfugtigheden vil være meget høj, og derfor har en tilbøjelighed til at give meget rim på ude delen.

Derfor kan der komme is på udedelen,(funktionen virker) skal forstå på den måde at rim og is på ude delen er en fysisk lov når vi taler om luft / luft varmepumper.
Der er derfor ingen fejl, at der er rim og is på ude delen – men en naturlig konsekvens, af den måde anlægget virker på.
En anden grund til rim på ude delen kan være, at man kører med et for lav ønsket inde temperatur, hvilket gør at anlægget aldrig kommer i afrimning mode

Der er flere ting man bør iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimning, funktions virker på den måde, at anlægget vender processen ved afrimning, sådan at forstå at det tager noget af den varme luft inde fra, og sender ud i ude delen, for på den måde at smelte rimen.
Sæt derfor anlægget på en temperatur, der giver energi nok i luften til en effektiv afrimning.

Normaldriftstemperatur er defineret som værende det interval maskinen kan leverer via inde delen, typisk 16 -30 grader.

Reglen er, jo koldere der er ude - jo højere indstilles inde temperatur.

Jo kraftige blæseren kører indenfor, jo hurtigere afrimes der. Kør derfor ikke på laveste hastighed. Filtrere på inde delen skal være så rene som muligt, da støv ligeledes forhindre så vel optagelse af varme ved afrimning, som den nedsætter den daglige drift.