Solaropti den 3. september 2013

 

Økonomi for erhverv

 

Et solcelleanlæg kan være en rigtig god investering. Både i forhold til økonomi, i forhold til markedsføring og i forhold til, at gøre en indsats for vores miljø. Men hvor god den økonomiske investering er, afhænger af en række konkrete forhold.

 

Når virksomheder producerer mere strøm, end de selv kan anvende, vil de som udgangspunkt modtage 60 øre pr. kWh i de første år og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år. Det vil derfor være afgørende for den indtjening, som skabes via el-produktionen, hvor meget strøm virksomheden er i stand til at aftage, mens produktionen foregår.

 

Hvis strømmen kan aftages med det samme opnås den fulde besparelse i forhold til den pris inklusiv afgifter, som virksomheden skulle have betalt for strømmen. Men da der er meget stor forskel på prisen og afgifterne for de enkelte typer af virksomheder, er der stor forskel på udbyttet.

 

Blandt andet får en del virksomheder refunderet en væsentlig del af elafgiften. Der skelnes mellem proces el og anden el. For proces el refunderes en væsentlig del af afgifterne. Det er særligt produktionsvirksomheder og landbrug som får denne refusion, hvilket mindsker indtægten fra solcellerne. Men da det samtidig er muligt at opnå støtte til omlægning til miljørigtig energi for produktionsvirksomheder og for landbrug, kan der alligevel være en rigtig god økonomi i solceller for disse typer af erhverv.

 

For virksomheder gælder desuden, at de kan afskrive solcelleanlæggets værdi, da anlægget er et driftsmiddel. Anlægget afskrives med 25 % den gældende restværdi pr. år. Det er medvirkende til, at solcelleanlæg kan være en rigtig god investering allerede fra det år investeringen foretages. Bemærk at driftsmidler, herunder solcelleanlæg, afskrives med 115 % procent af anskaffelsesværdien, hvis anlægget er anskaffet i 2013. Det er endnu en væsentlig grund til, at anskaffelse og montering med fordel kan foretages i år. 

Når økonomien ved installation af solceller på virksomheder skal vurderes, er der en i øvrigt en række faktorer, som er væsentlige. Det gælder blandt andet:

 

  • Elprisen, herunder stigninger i elprisen
  • Muligheden for at anvende fradrag
  • Beskatning
  • Monterings- og adgangsforhold
  • Eksisterende forhold omkring nettilslutning
  • Virksomhedens mulighed for at aftage strømmen, når den produceres
  • Udvikling i elafgifter
  • Pris og kvalitet på solcelleanlægget

 

Vi vil opfordre interesserede i at kontakte os med henblik på at få en dialog om solceller på jeres virksomhed. Så vil vi i samarbejde med en af vores forhandlere rådgive jer omkring forholdene i netop jeres virksomhed. Vi kan blandt andet hjælpe med tilbud, projektberegninger, gennemgang af cost/benefit og oplysning om reglerne.

 

Telefon: 35 13 45 77 

E-Mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">ail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Redaktion: 

Finn Skjoldan, direktør

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it