Solaropti den 28. januar 2015

 

Økonomi for erhverv. 

 

Økonomi for private.

 

 

Økonomi ved køb af solceller 

 

Efter at folketinget med udgangen af 2012 vedtog nye regler om afregning af solcelleenergi, er der en række faktorer, som skal tages i betragtning, når det beregnes, om det kan betale sig at installere et solcelleanlæg. Reglerne er senere blevet ændret flere gange senest 28. juni 2013.

 

De gældende regler betyder, at strøm, der aftages i samme time, som det produceres, afregnes til forbrugerens el-pris inklusive afgifter.

 

Overskydende strøm, der ikke kan aftages samme time som det produceres, afregnes til en sats på 0,60 kr. pr. kWh de første 10 år og 0,40 øre de efterfølge 10 år.

I februar 2015 bliver en særlig tilskudsordning for private (herunder boligselskaber, boligforeninger og såkaldt solcellelag) frigivet. Hvis der opnås tilsagn om tilskud fra puljen opnås kr. 1,02 pr. kWh der ikke kan anvendes men lægges på nettet. For solcellelag, der i henhold til reglerne ikke må lægge strømmen på nettet, gives kr. 1,11 pr. kWh. Læs mere om reglerne under økonomi for private.