Den nye ansøgningsrunde til forhøjet pristillæg er netop åbnet. Det er absolut sidste chance for at få den høje sats på kr. 1,02 for strøm der lægges på nettet. Næste år gives kun 88 øre og der er ikke noget der tyder på, at anlægspriserne er på vej ned. Tværtimod vores forhandlere har netop nu skarpe priser på markedets bedste anlæg. Hvis du er interesseret, kan du starte med at bestille et tilbud her på linket Tilbud

Ifølge de nye regler der er trådt i kraft d. 23. september 2015, skal en ansøgning som minimum indeholde nedenstående oplysninger. Husk at vi er altid klar til at hjælpe. Kontakt os via e-mail på

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller tlf. 60201000.

 1. Navn på ejeren af solcelleanlægget
 2. CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer
 3. Installationsadresse
 4. Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren
 5. Solcelleanlæggets nominelle effekt målt i kW
 6. Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget
 7. Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg
 8. En bekræftelse på, at anlægget ikke er etableret, og at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte
 9. Købspris for anlægget
 10. Installationsomkostninger
 11. Om det skal foretages nettoafregning og i givet fald nettoafregningsgruppe for det ansøgte anlæg
 12. Angivelse af hvilke former for elafgift ejeren betaler
 13. Om ansøgningen skal behandles sammen med andre ansøgninger
 14. En bekræftelse at ejeren ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg

Husk at et godt klima er det vigtigste vi kan give videre til vores børn

Finn Skjoldan, direktør