Bedre økonomi for solceller til private, herunder boligselskaber mv.

Regering her sendt en ny bekendtgørelse om pristillæg på strøm fra solceller i høiring. Det er regeringens forventning, at bekendtgørelsen træder i kraft medio februar 2015. Det forhøjede pristillæg kan ansøges hos Energinet.dk, når reglerne er trådt i kraft. For anlæg hvor der er givet tilsagn om forhøjet pris gives der kr. 1,02 / 1,11 for strøm som lægges på nettet. Du kan læse mere om ordningen på vores hjemmeside www.solaropti.dk under økonomi. Vores forhandlere vil modtage information om pristillægget og ansøgning heraf via vores nyhedsbrev.

Finn Skjoldan, Solaropti