Pressemeddelelse

Solaropti har overtaget Gaia Solar

I forbindelse med at Gaia Solar har været igennem en periode med indenretlig rekonstruktion og efterfølgende konkursbehandling har Solaropti ApS efter aftale med kurator overtaget rettighederne til Gaia Solar. Solaropti har samtidig erhvervet hele Gaia Solars varelager.

Vi kender Gaia Solar og ved, hvad de i efterhånden ganske mange år har stået for. Kvalitet, innovation og æstetik er nøgleord i forbindelse med Gaia Solars virke udtaler direktør Finn Skjoldan. De har I mange år været markedsførende, når det kommer til at lave løsninger, der er tilpasset særlige behov, herunder bygningsmæssig integration. Det er byggeriet med integreret solceller på Crown Plaza et glimrende eksempel på. I Solaropti ønsker vi at føre disse egenskaber videre. Solaropti har alle forudsætningerne for at kunne drage fordel af brandet Gaia Solar. Det kommer blandt andet til at ske i nært samarbejde med vores tyske samarbejdspartnere, som er eksperter i special tilpasset solceller. siger Finn Skjoldan og tilføjer Også på markedet for traditionelle solceller, herunder integration af standard solceller, har Gaia Solar ligesom Solaropti haft en betydelig markedsandel. Også her har vi forudsætningerne for at kunne servicere de kunder, som tidligere samarbejdede med Gaia Solar.

Solaropti, Greve, den 2. oktober 2017

Solaropti kom igennem 2015 med et fint lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende særligt under hensyn til at det generalt har været et svært år for branchen. Vores resultat er primært hentet på det danske marked, hvor vores forhandlere har solgt til både private og til projekter. Vi har desuden kunne øge vores eksportandel, som nu udgør 20 % af vores samlet omsætning. Vores eksport har primært været til Afrika.

Vi kan i indeværende år konstatere, at vores omsætning i første halvdel af 2016 er steget med 23 % i sammenligning med samme periode sidste år. Vi kan se et øget salg på projekter, samt en stigning i salget af batterier og hybridanlæg. Samtidig har vi en solid ordrebeholdning, som giver forventninger om en endnu bedre vækst i 2. halvdel af 2016.

Hvis du vil vide mere om vores resultat og om Solaropti, er du velkommen til at kontakte os.

Finn Skjoldan, Greve, 8. juli 2016

 

 

 

Den nye ansøgningsrunde til forhøjet pristillæg er netop åbnet. Det er absolut sidste chance for at få den høje sats på kr. 1,02 for strøm der lægges på nettet. Næste år gives kun 88 øre og der er ikke noget der tyder på, at anlægspriserne er på vej ned. Tværtimod vores forhandlere har netop nu skarpe priser på markedets bedste anlæg. Hvis du er interesseret, kan du starte med at bestille et tilbud her på linket Tilbud

Ifølge de nye regler der er trådt i kraft d. 23. september 2015, skal en ansøgning som minimum indeholde nedenstående oplysninger. Husk at vi er altid klar til at hjælpe. Kontakt os via e-mail på

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller tlf. 60201000.

 1. Navn på ejeren af solcelleanlægget
 2. CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer
 3. Installationsadresse
 4. Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren
 5. Solcelleanlæggets nominelle effekt målt i kW
 6. Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget
 7. Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg
 8. En bekræftelse på, at anlægget ikke er etableret, og at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte
 9. Købspris for anlægget
 10. Installationsomkostninger
 11. Om det skal foretages nettoafregning og i givet fald nettoafregningsgruppe for det ansøgte anlæg
 12. Angivelse af hvilke former for elafgift ejeren betaler
 13. Om ansøgningen skal behandles sammen med andre ansøgninger
 14. En bekræftelse at ejeren ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg

Husk at et godt klima er det vigtigste vi kan give videre til vores børn

Finn Skjoldan, direktør

Bedre økonomi for solceller til private, herunder boligselskaber mv.

Regering her sendt en ny bekendtgørelse om pristillæg på strøm fra solceller i høiring. Det er regeringens forventning, at bekendtgørelsen træder i kraft medio februar 2015. Det forhøjede pristillæg kan ansøges hos Energinet.dk, når reglerne er trådt i kraft. For anlæg hvor der er givet tilsagn om forhøjet pris gives der kr. 1,02 / 1,11 for strøm som lægges på nettet. Du kan læse mere om ordningen på vores hjemmeside www.solaropti.dk under økonomi. Vores forhandlere vil modtage information om pristillægget og ansøgning heraf via vores nyhedsbrev.

Finn Skjoldan, Solaropti

  
ENERGI

I juni gjorde EU-kommissionen det klart, at den danske PSO-afgift er ulovlig og satte dermed gang i et længere, bureaukratisk tovtrækkeri med den danske regering, som ønsker at 47,2 PSO-milliarder skal ud i samfundet og virke som støtte til grøn omstilling frem mod 2020.

Nu er regeringen med klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) i spidsen imidlertid klar med løsning på PSO-problemet, som man har præsenteret for forligskredsen bag energiaftalen. En løsning, der sikrer PSO-afgiften de næste to år. Det fremgår af et notat, som er sendt til klima- og energiudvalget. Det skriver Berlingske.

”Med denne løsning anses diskriminationen for håndteret for 2015 og 2016, hvormed de verserende statsstøttesager kan godkendes frem til udgangen af 2016”, skriver regeringen i et notatet.

Solaropti vil orientere alle vores forhandlere m. flere så snart der foreligger en officeil udmelding.

 

Solaropti har i dag sendt et nyhedsbrev ud til vores forhandlere angående nye muligheder inden for montagesystemer til solceller. Vi beskriver to løsninger, én til tagintegration og én til fladtagssystemer.

Der er tale gennemprøvede produkter, hvor kvalitet, funktionalitet og pris går op i en højere enhed.

Priseksempel på integreret montage til standard paneler v/ 24 stk. kr. 475 kr. pr. panel

Priseksempel på ballastbaseret fladtagssystem v/ 50 kWp  189 kr. pr. panel 

Hvis du har interesse i at modtage vores nyhedsbrev eller bliver forhandler er du meget velkommen til at kontakte os på

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller tlf. 35 13 45 77 

Vh

Finn Skjoldan

Solaropti

Sikkerhedsstyrelsen, der markedsfører sig under sloganet "Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed", har den 5. februar afblæst salgsforbuddet mod en række invertere. Styrelsen skriver på deres hjemmeside (i uddrag):

"Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at testopstillingen ikke, som først oplyst fra laboratoriets side, kan dokumentere, at de pågældende invertere under normalforhold vil kunne generere en fejlstrøm, der er mere end 6mA. Det er derfor heller ikke dokumenteret, at en fejlstrømsbeskyttelse (HPFI) af type B er nødvendig. Og det betyder, at der ikke er grundlag for at opretholde salgsforbuddene, hvilket vil sige, at de fem invertere igen lovligt kan sælges på det danske marked."

Meddelelsen kan læses i sin helhed på styrelsens hjemmeside. www.sik.dk

Vi glæder os over, at den usikkerhed som forbuddet skabte, nu er ryddet af vejen.

Med venlig hilsen

Finn Skjoldan, Solaropti

 

 Kære alle sammen

Efter et begivenhedsrigt år nærmer julen og juleferien sig. Det er en kærkommen lejlighed til at få pulsen ned og tænke lidt på året, der kommer. Vores ønsker for det nye år er, at politikerne holder sig fra at lave flere ændringer i reglerne om solceller. Så skal vi og vores forhandlere nok finde de gode projekter inden for den nuværende ramme.

 

I perioden fra den 24. december til 2. januar har vi nedsat bemanding. Vi kan dog træffes på telefon 61334577 eller 60208000. I kan også skrive til os på e-mail.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt og solrigt 2014!

 

Venlig hilsen

Solaropti

Hele Danmarks cleantechgrossist

 

Vi har efter langstrakte drøftelser med myndighederne rettet en direkte henvendelse til vores klima- og energiminister. Faktum er, at EU endnu ikke har godkendt de kr. 1,30 pr. overskydende kWh fra de ordninger som blev ordret i perioden fra 19. november 2012 og til 10. juni i år. For at modtage denne retursats skal anlægget imidlertid være tilsluttet i år. Det bliver snart svært at nå. Så hva gør vi nu, lille du?

De væsentlige elementer i hans svar bliver lagt på, når vi har modtaget det.

Page 1 of 2